Korporativna sjedišta


MONSANTO d.o.o. za trgovinu i usluge

 

Ozaljska 136

10000 Zagreb

 

info.croatia@monsanto.com

Kontakt: Tel: 00385 13 84 30 65 / Fax; 00385 13 84 10 63

 

Court register: Commercial Court in Zagreb

MBS: 080411395

OIB: 45572989242

Management Board: Zoran Petrovic, Natalia Voruz 

Žiro račun: HR76 2484008 1100254170

Naziv i sjedište banke: Raiffeisen BANK Austria d.d. Zagreb

Ovlašćena lica: Zoran Petrović

Temeljni kapital: HRK 20,000.00