Impressum

Izdavač stranice

Bayer d.o.o.

zastupano po Andrejki Smolnikar Prah, direktorici

 

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

OIB: 56386591827

 

Tel.: +385 1 6599 900

Fax: +385 1 6599 905

 

bayer.croatia@bayer.com

 

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu,

pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

 

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska