Faza vegetativnog porasta

Faza vegetativnog porasta

02.03.2017.
Faza vegetativnog porasta

Vegetativni porast (6 do 8 listova; 16-18 BBCH, V4-V6) - Početak formiranja prinosa

Sa pojavom osmog lista vrh rasta biljke kukuruza izlazi iznad površine zemljišta tako da su biljke od kraja ove faze osjetljivije na niske temperature i tuču. Ova faza je i posljednja šansa za primjenu herbicida u kukuruzu; na našem tržištu ne postoji herbicid kojeg proizvođači preporučuju za suzbijanje korova nakon faze 18 BBCH Ljestvice. Razlog za izbjegavanje tretmana kada biljka kukuruza ima više od osam listova je što osmi list najčešće označava početak određivanja broja redova zrna na klipu. Svaki kemijski tretman nakon ove faze može smanjiti broj redova zrna u klipu, a samim time i prinos.

Nepravovremeno uklanjanje korova, nakon ove faze, može značajno smanjiti prinos kukuruza. Provedena istraživanja pokazuju da smanjenje prinosa na zakorovljenoj njivi može biti i po 180 kg/ha za svaki dan kašnjenja sa primjenom herbicida. S druge strane kasnija primjena herbicida može dovesti do oštećenja biljaka i potpunog gubitka prinosa. Stoga za održavanje njive u čistom stanju  preporučujemo primjenu osnovne zaštite od korova: pre-em (prije nicanja) kojom se usjev štiti u ranim fazama; tek ukoliko se u kasnijoj fazi pojave korovi koji se "provuku" ili na teško zakorovljenim parcelama krenu sa nicanjem kada je zemljišni herbicid prestao sa djelovanjem treba reagirati post-em herbicidima strogo vodeći računa o fazi razvoja kukuruza, ali i o vremenu primjene te o meteorološkim uvjetima koje očekujemo 5 do 7 dana nakon tretmana. Napominjemo da tretiranje herbicidima treba primjeniti u kasnim popodnevnim - večernjim satima da bi biljka kukuruza tijekom noći usvojila aktivnu tvar herbicida i na taj način smanjila depresivno djelovanje i eventualno smanjenje prinosa.

2009., rezultati Monsanto internih pokusa, jedan hibrid, SAD, 5 lokacija

Faza nastavka porasta