Faze razvoja kukuruza

Faze razvoja kukuruza

01.03.2017.
Faze razvoja kukuruza

Moderna poljoprivredna proizvodnja je povezana sa visokim ulaganjima, a rast cijena repromaterijala i energenata nameće poljoprivrednim proizvođačima potrebu za postizanjem maksimalnih prinosa na ograničenim zemljišnim resursima za sve ratarske kulture. Svaka greška u tehnološkom procesu koja dovodi do smanjenja prinosa može biti pogubna za poljoprivredno gospodarstvo u cjelini.

Agroekološki uvjeti često imaju presudan utjecaj na prinos. Moguće je, međutim, primjenom agrotehničkih mjera u odgovarajućem trenutku, na neki način smanjiti negativne efekte nepovoljnih uvjeta na rast i razvoj biljaka kukuruza i na taj način približiti prinose proizvodnom potencijalu za prinos u datim agroekološkim uvjetima.

Proizvođač koji poznaje rast i razvoj biljaka lako može razumjeti svu važnost pravovremene primjene agrotehničkih mjera i na taj način ostvariti visok prinos i svrhu proizvodnje - profit. Stoga u proizvodnji kukuruza treba primjenjivati metode koje će omogućiti postizanje proizvodnog potencijala prinosa i sa kojima se najlakše mogu izbjeći skupe greške.

Tijekom vegetacije biljka kukuruza prolazi kroz faze razvoja koje se najčešće dijele na vegetativne i generativne. Period života biljke od nicanja do pojave metlice se naziva vegetativnim, a period nakon pojave metlice generativnim. Tijekom vegetativnog perioda generativni organi biljke prolaze kroz oku nevidljive faze razvoja te se potencijalni prinos formira tjednima prije nego što metlica i klip postanu vidljivi. Važno je napomenuti da faze organogeneze nisu kod svih hibrida praćene identičnim fenološkim fazama - raniji hibridi će ranije prolaziti kroz faze organogeneze od kasnijih hibrida; preporuke koje slijede se odnose na većinu hibrida kukuruza koji se siju u Republici Hrvatskoj (FAO 300 do FAO 600).

Za određivanje stadija razvoja kukuruza mogu se koristiti različiti sistemi brojanja listova; u SAD se sve više koristi Iowa State metoda brojanja listova koja kao razvijen list prepoznaje onaj koji ima potpuno vidljiv vrh lisnog rukavca. Ova metoda pri utvrđivanju faze razvoja kukuruza može biti vrlo opasna, jer prepoznaje 2 do 3 lista manje u odnosu na BBCH (Bayer, BASF, Ciba-Geigy i Hoechst)  ljestvicu koja novi list uzima u obzir kad mu je vidljiva ligula (jezičak), ili kada je vidljiv vrh slijedećeg lista.

 

Vidljivi završetci lisnih rukavaca (kragne)

Vidljivih vrhova listova

BBCH

1

3

12

3

5-6

14-15

4-5

7-8

16-17

5-6

9-10

18-19

8

12

31

10

14-15

32-33

 

Postoji nekoliko kritičnih faza u toku života biljke kukuruza gdje agronomskim mjerama, primjenom klasičnih strojeva niskog klirensa u suhom ratarenju, možemo utjecati na visinu konačnog prinosa i na taj način povećati uspjeh u proizvodnji. Želimo Vas podsjetiti na neke od njih.

Faza klijanja i nicanja

Faza ranog vegetativnog porasta

Faza vegetativnog porasta

Faza nastavka porasta