Faza ranog vegetativnog porasta

Faza ranog vegetativnog porasta

02.03.2017.
Faza ranog vegetativnog porasta

Rani vegetativni porast (2 do 6 listova; 12-16 BBCH, V1-V4) - Prelazak na autotrofnu ishranu

U ovoj fazi dolazi do ubrzanog rasta biljke; u povoljnim vremenskim uvjetima novi list se može razvijati na svaka 3 dana. U ovoj fazi je određen konačni sklop, a ishranu biljaka vodom i hranjivim tvarima preuzimaju i do kraja vegetacije nosi sekundarno korjenje. DEKALB hibridi su karakteristični po izvrsnoj energiji i sjajnom početnom porastu. Tijekom ove faze se određuje ukupan broj listova, a kod većine hibrida sa pojavom šestog lista vrh rasta počinje sa preobražajem u mikroskopski malu metlicu. Do kraja ove faze je određen i broj klipova na biljci.

S obzirom da se točka rasta i dalje nalazi ispod površine zemljišta niske temperature u ovoj fazi mogu  smanjiti prinos ali će rijetko dovesti do propadanja biljke - isto važi i za oštećenja od tuče. Većina herbicida koje koristimo u kukuruzu se primjenjuje do 6. lista i vrlo je važno da se herbicidi regulatori rasta primjene do početka diferencijacije metlice da bi se izbjegle deformacije generativnih organa. Ukoliko je ova faza razvoja biljke praćena hladnim i vlažnim vremenom može doći do simptoma nedostatka fosfora. U ovakvim uvjetima primjena startnih gnojiva može značajno povećati prinos.

Faza vegetativnog porasta

Faza nastavka porasta