Faza nastavka porasta

Faza nastavka porasta

02.03.2017.
Faza nastavka porasta

Nastavak porasta (8 do 12 listova, 18-32 BBCH, V6 - V8) - Nastavak formiranja prinosa

Tijekom ove faze biljke nastavljaju formirati broj redova zrna na klipu i počinju formirati broj zrna u redu. Stres izazvan sušom ili kasnom primjenom herbicida u ovoj fazi razvoja biljaka kukuruza može biti odlučujući na konačan prinos.

Napominjemo da se broj redova zrna na klipu može formirati i do 15 listova, a da se broj zrna u redu formira do početka metličanja. U ovako kasnim fazama razvoja biljke kukuruza mogu biti veće od 1,5 m te se u usjev u cilju zaštite od prve generacije kukuruznog plamenca i drugih štetnika klasičnom mehanizacijom, može ulaziti samo u kasnim poslijepodnevnim - predvečernjim satima kada biljke gube vigor i mogu  se savijati ispod mehanizacije.

Daljnje agrotehničke mjere u kukuruzu se svode na navodnjavanje - pri čemu bi bilo izuzetno važno "natopiti" njivu nekoliko dana pred metličanje da bi se stvorili uvjeti vlažnosti neophodni za oplodnju - kao i na zaštitu od bolesti i štetnika korištenjem prskalica visokog klirensa koje su zbog učestalih i sve većih šteta koje nanosi druga generacija  kukuruzne zlatice sve prisutnije na našim njivama.

Ekonomska opravdanost primjene insekticida u usjevu merkantilnog kukuruza u fazama poslije metličanja je određena intenzitetom napada štetnika.

IImajući u vidu sve navedeno, iz agronomske perspektive gledanja, sve mjere njege usjeva koje provodimo tijekom uzgoja kukuruza moramo završiti do osmog lista. Izborom DEKALB hibrida i preciznom sjetvom, kao i pravilnom zaštitom mladog usjeva od korova i štetnika stvaramo preduvjete za ostvarenje cilja proizvodnje kukuruza - visok prinos i ekonomsku dobit.