Sjetva pokusa DEKALB hibrida u Istočnoj Hrvatskoj 16.04.2015.

Dana 16.04. 2015. godine izvršena je  sjetva Inovativnog Centra DEKALB hibrida kukuruza na površini od  8,6 ha  kombinata PPK Valpovo, PC Brođanci.

Na parceli su zasijani pokusi sa direktnom usporedbom DKC hibrida sa konkurentskim hibridima počevši od FAO 300 do FAO 600 grupe zriobe, pri čemu valja naglasiti kako je agrotehnika za sve jednaka.

Također želimo pokazati inovativne pokuse ove godine te navodimo što smo vam pripremili:

Utjecaj brzine sjetve na sklop kukuruza

Želimo vidjeti i pokazati u kojoj mjeri brzina sjetve utječe na sklop, a u konačnici i na sam prinos kukuruza. Napominjemo kako je  optimalna brzina sjetve po preporuci proizvođača sijačice u dijapazonu od 8-10 km/h  te smo testirali slijedeće brzine sjetve : 8 km/h, 10 km/h, 12 km/h, 16 km/h i 20 km/h pri sjetvenoj normi od 75.000  zrna /ha te dubini od 5 cm.

*Sjetva je obavljena s traktorom JD 6930 + sijačica  Amazone ED  602 K CONTOUR ( osmoredna), međurednog razmaka 70 cm.

Utjecaj gustoće sjetve na prinos DKC hibrida

Zasijana su tri DKC hibrida DKC 5031, DKC 5276 i DKC 5830 na gustoće od 50.000 , 60.000, 70.000 , 80.000 i 90. 000 zrna /ha

Cilj je vidjeti koji je odnos sjetvene norme najpovoljniji  odnosno koji će sklop u berbi donijeti najveći prinos pri istoj agrotehnici.

Herbicidni pokus

U suradnji sa tvrtkom Bayer, površina pokusa će biti tretirana njihovim novim sredstvom.

Na kraju želimo naglasiti kako ćemo tijekom cjele vegetacije pratiti ovu pokusnu parcelu.

Želimo pokazati na parceli vrhunske performanse naših hibrida, jer genetski materijal je ono što određuje prinos.

 Obilazeći i prateći pokusne lokacije diljem Hrvatske prethodnih godina, izabiremo ono najbolje te vam isto pružamo kroz naših 12 hibrida koje možete naći na našem tržištu. U konačnici jedan je cilj – proizvesti više.

U sezoni berbe kukuruza vas očekujemo da posjetite naše dane polja i da se zajedno družimo na našem DEKALB Inovativnom Centru.

Ukoliko želite da vam pošaljemo pozivnicu prijavite se putem e-pošte info.croatia@monsanto.com

Ostale vijesti i događaji
Dekalb cjenik 2023 07.02.2023.
Dekalb katalog 2023 07.02.2023.
Dekalb pokusi 2022 07.02.2023.