DK Importer CL HIBRID NOVE DEKALB GENERACIJE Hibrid DK Importer CL ima visok potencijal prinosa i sadržaj ulja. Primjenjuje se CLEARFIELD® tehnologija proizvodnje. Izuzetan početni porast te rast i razvoj prije zime čime se postiže odlično prezimljavanje. U slučaju rane sjetve preporučuje se upotreba regulatora rasta.Tolerantnost na pucanje komuški smanjuje rizik od osipanja prije i u vrijeme žetve. Prinos će biti očuvan ukoliko dođe do kasnije žetve.

Dozrijevanje
rano
Visina biljke
srednje-visoka

Potencijal prinosa:
10
Pocetni porast:
9
Pucanje komuške:
10

Otpornost na bolesti:
9
Prezimljavanje:
10