DK Explicit Snaga Prinosa DK Explicit ima najveći potencijal prinosa te ga preporučamo za intenzivnu proizvodnju s ostvarenjem maksimalnih prinosa. Tolerantnost na bolest bijele i suhe truleži. Kod hibrida DK Explicit savjetujemo raniju sjetvu s obzirom na kasniju grupu zriobe.

Dozrijevanje
Kasno-stasni
Visina biljke
Visoka

Potencijal prinosa:
10
Pocetni porast:
8
Pucanje komuške:
8

Otpornost na bolesti:
10
Prezimljavanje:
10