Rezultati pokusa 2016 21.12.2016.

Informacije koje ste nam javljali od samog početka sezone, a koje smo i sami pratili na vašim njivama su obećavale. Uz Vaš vrijedan rad, pravilan raspored padalina i dobar izbor DEKALB hibrida, rezultat ni ove godine nije mogao izostati. Rezultati koje smo dobijali sa terena su izuzetni te su neki prinosi ostvareni sa DEKALB hibridima premašivali i 18 tona suhog zrna po hektaru. Čestitamo svim poljoprivrednim proizvođačima na sjajnim rezultatima!

Sve pokuse radimo u stvarnim i realnim uvjetima, kompariraju se DEKALB hibridi sa najprodavanijim konkurentskim hibridima koji se nalaze na tržištu. Cilj pokusa je da se dobije realna slika o mogućnostima određenih hibrida kukuruza, kako bi Vama olakšali sam izbor hibrida za Vaše njive.

Pogledajte koje su prosječne i pojedinačne prinose ostvarili farmeri sa DKC hibridima kukuruza u usporedbi s konkurencijom. 

Kliknite ispod na Rezultate pokusa 2016.

Ostale vijesti i događaji
Dekalb cjenik 2023 07.02.2023.
Dekalb katalog 2023 07.02.2023.
Dekalb pokusi 2022 07.02.2023.