DEKALB dani polja u Brođancima 25.09.2015.

Poštovani poljodjelci,

 

Dana 25.09. su održani DEKALB dani polja kukuruza na proizvodnim površinama PPK Valpovo na radnoj jedinici Brođanci.

Svi poljoprivredni proizvođači mogli su sudjelovati javnom vaganju pokusa te obilasku pokusnog polja hibrida gdje su predstavnici tvrtke Monsanto dali relevantne informacije za svaki hibrid.

Sama pokusna parcela izgledala je vrlo impresivno sa ukupno 44 pokusa hibrida. Pokusno polje sačinjeno je od dvije cjeline.

Desna cjelina pokusnog polja činila je komparativni pokus DEKALB hibrida kukuruza i konkurencije, pri tome valja naglasiti kako su bili komparirani DEKALB hibridi kukuruza i najprodavaniji odnosno najzastupljeniji hibridi konkurencije na hrvatskom tržištu.

Komparirano je tijekom vegetacije 23 hibrida te su isti na kraju izvagani, izmjerena vlaga i dobiven mjerljiv rezultat prinosa suhog zrna po hektaru.

Napominjemo kako se maksimalno poštovala struka, počevši od agrotehnike, gnojidbe po preporuci analize tla, njege usjeva i pravovremene zaštite protiv korova.

Sva površina bila je tretirana herbicidom Adengo tvrtke Bayer Crop Science.

Lijeva cjelina pokusnog polja bila je namjenjena testiranju prinosa s obzirom na gustoću i brzinu sjetve.

Gustoće sjetve su bile od 50.000 do 90.000 tisuća zrna/ ha. Testirana su tri naša hibrida DKC 5031, DKC 5276 i DKC 5830.

Jasno je bilo vidljivo kako preporučenom sjetvom zrna /ha ostvarujemo bolji prinos te ispoljavanje potencijala prinosa koji zrno DEKALB sadrži.

Također bismo napomenuli kako je u pokusu bilo novih DEKALB hibrida koji će tek doći na naše tržište. Nadolazeći hibridi su također pokazali superiornu genetiku odnosno poboljšane verzije prethodnih hibrida te su ostvarili iznadprosječne prinose na vaganju sa relativno niskom vlagom.

Mogli smo zaključiti kako dobra preporuka te pravilan izbor hibrida donosi veći profit. Konstantno ulaganje u inovacije tj. nove hibride je ono što ova kompanija zna i radi najbolje.

S obzirom na loše vremenske prilike tijekom vegetacije, osobito nepravilna i nedostatna količina oborina u najkritičnijim fazama razvoja kukuruza na istoku Hrvatske, pokazalo se još jednom kako DEKALB hibridi kukuruza u konačnici daju više što je pokazalo i ovo vagano pokusno polje.  

Prosječni prinos DEKALB hibrida na pokusnom polju PPK Valpovo bio je 10.009 kg/ha sa 14% vlage, dok je vlaga u berbi u prosjeku bila 16,4 % što je uključivalo grupe zriobe od FAO 300 do FAO 600.

Iz rezultata prinosa možemo zaključiti kako se još jednom ispostavilo da naš slogan – POSIJTE SVOJ USPEH, egzistira u stvarnosti tj. na njivi, a to je jedino mjerilo za sve proizvođače kukuruza koji žele PROIZVESTI VIŠE.

Ostale vijesti i događaji
Dekalb cjenik 2023 07.02.2023.
Dekalb katalog 2023 07.02.2023.
Dekalb pokusi 2022 07.02.2023.