DEKALB Dani polja Severin 16.09.2014.

Inovacija koja je pokrenuta sa ciljem povećanja profita, a time i poboljšanja života farmera naišla je na veliko zanimanje. Svjedoči tomu i veliki broj poljoprivrednika koji su dana 12. rujna 2014. imali priliku nazočiti jednom od pokusa u Severinu na parceli tvrtke Vrt d.o.o. gdje su održani centralni Dani polja DEKALB hibrida za zapadnu Hrvatsku.

Poljoprivrednici su se upoznali sa prednostima DEKALB hibrida u twin row odnosno dvostruko rednoj sjetvi, a obilaskom pokusa su mogli izbliza uočiti razlike u gustoći sjetve i izgledu posijanih hibrida. Hibridi DKC4795, DKC5276, DKC5031, DKC5830 i DKC6315 su posijani u sklopu 80 000, 90 000 i 100 000 zrna po hektaru.

Hibridi iz FAO grupe 500 i FAO grupe 700 predviđeni su u pokusu za proizvodnju silaže, a raniji hibridi su planirani za berbu u zrnu. Na pokusu su postignuti vrhunski rezultati, a da Monsanto Tim neće stati samo na ovoj inovaciji svjedoče novo dogovoreni projekti širom Hrvatske.

Ostale vijesti i događaji
Dekalb cjenik 2023 07.02.2023.
Dekalb katalog 2023 07.02.2023.
Dekalb pokusi 2022 07.02.2023.