KOJI JE VAŠ TIP ZEMLJIŠTA?

Molimo vas izaberite vaš tip zemljišta, označite "NEPOZNATO" ukoliko niste sigurni