Moderni hibridi ranijih FAO grupa

23.11.2014.

Moderna proizvodnja i selekcija nas tjeraju da mijenjamo stare navike. Do prije samo desetak godina je bilo neshvatljivo da rane FAO grupe mogu prinosom konkurirati kasnim, osim u nepovoljnim godinama. Na osnovu rezultata DKC hibrida u posljednih nekoliko godina, možemo lakše  shvatiti zbog čega se najbolji proizvođači kukuruza odlučuju za ranije FAO grupe. One u dobrim godinama, više ne zaostaju značajno u prinosu za kasnim. U jednoj dobroj godini DKC hibrid iz FAO 300 grupe zrenja lako daje prinos preko 14 t/ha, što je izuzetan rezultat u proizvodnji kukuruza bez obzira na godinu i grupu zrenja. Kada dođemo do loše godine, onda su rane grupe definitivno bolji izbor. Cijena merkantilnog kukuruza je u pravilu veća u godinama sa lošijim prinosima. Dakle FAO grupe 300 i 400 donose i visoke prinose i visoku sigurnost u proizvodnji, bez obzira na  uvjete za proizvodnju, što je i razlog zašto u višegodišnjem prosjeku imaju prednost. Jasno je da sa odabirom DEKALB hibrida iz FAO grupe 300 i 400 birate modernu i inovativnu genetiku koja će vam pomoći da budete uspješni i ostvarite maksimalan profit.