Faze razvoja uljane repice i naši savjeti

30.05.2016.

Korak po korak do rekordnih prinosa

 

Uljana repica je ozima kultura, kojoj se faza razvoja djeli na dva dijela ljetno-jesenski dio i proljetni dio. Sjetva i prve faze razvoja uljane repice (razvoj listova i rozete) odvijaju se u ljetno-jesenskom dijelu, zatim slijedi hibernacija tokom zime, te nastavak rasta i razvoja pa do žetve u proljetnom djelu sezone.

Svaka faza razvoja uljane repice ima svoje specifične štetnike i bolesti, i samo pravovremenim djelovanjem može se spriječiti nastajanje velike štete zbog oštecenja i/ili gubitka biljaka (sklopa) ili bilo kojega njenog dijela, a što bi se konačno odrazilo na visinu i kvalitetu prinosa.


Faze razvoja uljane repice:1.Faza klijanja i nicanja – kod ove faze je najbitnija pravovremena i odgovarajuća zaštita zato što nam ona jamči čisti usjev i u kasnijim fazama razvoja

OPASNOST: Korov. Izbjegavati njive s pritiskom korova ili se opredijeliti za Clearfield® tehnologiju.

RJEŠENJE: Zaštita se obavlja herbicidima koji se mogu aplicirati prije i poslije nicanja.2.Faza razvoja lisne mase u jesen

OPASNOST: Uljana repica je u ovoj fazi još uvijek mala i nerazvijena, postoji velika opasnost od napada štetnika kao što su: Buhači, Repičina osa listarica, Sovice pozemljuše i Sivi puž golać. Ovi štetnici se hrane nadzemnim djelovima biljke (list) uzrokujući time smanjenje sklopa.

RJEŠENJE: Zaštita se vrši insekticidima i limacidima po potrebi.3.Faza razvoja lisne mase u proljeće - Nakon zime uljana repica izgubi veliki dio lisne mase (ostanu 2-3 lista u rozeti). DEKALB hibridi zahvaljujući svojoj dobroj moći regeneracije brzo se oporavljaju. Ukoliko se desi da epikotil izmrzne i sklop se smanji na 25-30 biljaka / m² ne treba razoravati, jer DEKALB hibridi uljane repice imaju sposobnost da putem grananja kompenziraju nešto rjeđi sklop od preporučenog.4.Faza intenzivnog rasta i razvoja stabljike - Intezivni rast započinje u proljeće s porastom temperature, iz rozete kreće izduživanje stabljike s cvjetnim pupovima

OPASNOSTI:. Također se s rastom temperature pojavljuju i štetnici koji se hrane nadzemnim djelovima biljke, a najznačajniji štetnik je - Repičina pipa.

RJEŠENJE: U ovoj fazi biljke zahtjevaju puno hraniva zbog intenzivnog rasta i razvoja, te joj je potrebna prihrana s dušikom. Po potrebi usjev treba zaštititi insekticidom. U ovoj fazi treba obratit pozornost na pojavu bolesti te po potrebi zaštititi usjev fungicidom.5. 
Faza razvoja pupova - Nakon završetka intenzivnog rasta stabljike, slijedi razvoj pupova.

OPASNOSTI: U ovoj fazi najvažnije je obratiti pažnju na zaštitu uljane repice od štetnika - Repičinog sjajnika. Štetnik koji čini štetu hraneći se pupovima, nakon čega se oni suše.

RJEŠENJE: Zaštita se vrši insekticidom. U ovoj fazi potrebno je obaviti i drugu prihranu, po mogućnosti koristiti kombinaciju dušika i sumpora.. Takodjer, ovo je i zadnja prilika da bi zaštitili repicu od bolesti, te je potrebno obaviti i zaštitu s fungicidom.6. Faza cvjetanja i oplodnje - Nakon razvoja pupoljaka slijedi cvjetanje. Cvjeta od osnove prema vrhu, tijekom travnja i svibnja sve ovisno od vremena sjetve, agroekoliških uvjeta i izbora hibrida. Cvjetanje traje 3 do 4 tjedna i ovisi o visini dnevnih temperatura. Ukoliko je biljka zdrava, u dobroj kondiciji i dobro osigurana hranivima onda ona može ostvariti svoj puni potencijal prinosa.7. Faza formiranja i nalijevanja zrna - Nakon završene cvatnje i oplodnje slijedi faza formiranja i nalijevanja zrna u kojoj nedostatak optimalne količine vode i hraniva ima presudan utjecaj na kvalitetu i visinu prinosa. Zato posebnu pozornost treba posvetiti prehrani uljane repice kako ne bi oskudijevala u najbitnijim fazama rasta i razvoja.8. Faza sazrijevanja zrna i žetva - Sazrijevanje traje oko 2 tjedna, zatim slijedi žetva. Najbitnije jeste da žetva bude pravovremena, jer preranom žetvom se skida prinos s visokim sadržajem vlage, a prekasnom žetvom riskiramo gubitak zrna uslijed osipanja sjemena (pucanjem mahuna). DEKALB hibridi vam ipak daju sigurnost zbog veće tolerantnosti na osipanje zrna.

Proizvodnja uljane repice zahtjeva veliku pažnju. Da bi olakšao posao poljoprivrednicima DEKALB® proizvodi hibride koji su tolerantni na bolesti i osipanje, a istodobno se odlikuju visokim i stabilnim prinosom.

Stoga birajte pametno, birajte DEKALB!