DEKALB pokusi sa Twin Row sijačicom

12.09.2014.

Poljodjelstvo je u današnje vrijeme jedno od najvažnijih i najinovativnijih zanimanja na svijetu. Spaja tehničko znanje o strojevima, sjetvi, uzgoju te žetvi usjeva i predanost očuvanju prirodnih resursa za buduće generacije, što je pravi izazov. Svjesni smo tog izazova te iz dana u dan poljoprivrednicima iskazujemo dužno poštovanje.

Inovacija i potencijal su činjenice koje odlikuju ovaj projekt suradnje sa MaterMacc sijačicama. Kao što je tvrtka DEKALB  prva u svijetu proizvela komercijalni hibrid kukuruza tako je i DEKALB prvi u Hrvatskoj napravio pokuse sa inovativnom sjetvom pet svojih atraktivnih hibrida. U suradnji sa tvrtkom Grapak d.o.o., zastupnikom talijanske tvrtke MaterMacc, posijali smo na četiri lokacije u Hrvatskoj (Erdovec – Koprivničko križevačka županija, Severin – Bjelovarsko bilogorska županija, Novakovec – Međimurska županija i Kutina - Sisačko moslavačka županija) pokus u kojem varira gustoća sjetve od 80.000 do 100.000 biljaka na hektar po sistemu twin row ili dvostruki redovi. Glavna karakteristika, a ujedno i odlika je da je raspored biljaka u redu  i raspored redova drugačiji od rasporeda u konvencionalnoj sjetvi čime se postiže bolja iskoristivost prostora i istodobno veća proizvodnja zrna ili silaže po jedinici površine. Hibridi odabrani za ovu sjetvu (DKC4795, DKC5276, DKC5031, DKC5830 i DKC6315) imaju genetsku predispoziciju da odlično podnose visoke sklopove sjetve što je dokazano na dosadašnjim pokusnim i proizvodnim površinama.

Hibrid DKC4795 iz FAO grupe 400, DKC5031 iz FAO grupe 420 i DKC5276 iz FAO grupe 460 sijani su sa namjenom za berbu u zrnu, a DKC5830 i DKC6315 iz FAO grupe 580 i FAO 700 sa namjenom za siliranje cijele stabljike.

 

DEKALB hibridi kukuruza namjenjeni su intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a selekcionirani su za uzgoj u visokim sklopovima. Prinosi se povećavaju povećanjem gustoće sjetve što je bilo vidjlivo nakon završenog siliranja odnosno berbe zrna. Najbolji rezultati dobiveni su u sklopu od 90.000 biljaka u berbi zrna, a silaže na 100.000 biljaka. Prinos silaže bio je za 7 tona veći od konvencionalne sjetve, a prinos zrna veći za oko 2 tone sa rekordnim prinosom od 19.1 tona suhog zrna po hektaru. Osim velikog volumena i odličnog postotka suhe tvari u silaži, DEKALB kukuruz odlikuje podatak višeg postotka šećera u zrnu što je iznimno važno za pripremu kvalitetne silaže i ishranu stoke.