Agrotehnika proizvodnje uljane repice

Agrotehnika proizvodnje uljane repice

21.06.2016.
Agrotehnika proizvodnje uljane repice

Zbog izuzetno visokog prinosa ulja po jedinici površine i pozitivnih utjecaja na zemljište uljana repica je u našem okruženju jedna od popularnijih ratarskih kultura. Uljana repica unosi značajne količine dušika u tlo a svojom gustoćom čisti njivu od korova. Hrvatska ima vrlo povoljno zemljište i klimu za proizvodnju uljane repice zbog toga ona i kod nas postaje sve popularnija.

Priprema zemljišta


• Nakon skidanja strnih žitarica kao najboljeg predusjeva, osnovnu ili konzervacijsku obradu treba napraviti u što kraćem roku radi očuvanja vlage. 
• Iskoristiti povoljan trenutak nakon padalina za grubu pripremu sjetvenog sloja, a završnu pripremu napraviti neposredno prije sjetve

Gnojidba

• Osnovnu gnojidbu (P i K) obaviti prije osnovne obrade ili prije prve grube pripreme zemljišta. Prilikom određivanja potrebnih količina gnojiva obavezno uzeti u obzir rezultate analize tla.
• Na zemljištima lošije kvalitete poželjno je unijeti startnu količinu dušičnog gnojiva u količini 30-40 kg/ha.
• Proljetna prihrana je u zavisnosti od mineralizacije N tijekom zime, što ćemo utvrditi N min metodom i na osnovu tog rezultata i potencijala zemljišta za prinosom dozirati prihranu u jednoj ili dvije, gledajući da posljednju prihranu obavimo najkasnije dva tjedna prije cvatnje.
• Ukupna količina potrebnog dušika za ostvarivanje visokih prinosa se kreće između 120-150 kg N/ha.

Sjetva

• Dubina sjetve na 2 cm
• Sjetvom od 45 do 55 klijavih zrna/ m2 osiguravamo idealan sklop koji je potreban u žetvi odnosno 35 biljaka/ m2 u zavisnosti od tipa zemljišta, kvalitete pripreme i uvjeta u vrijeme sjetve i nicanja.
• Preporučamo valjanje nakon sjetve radi boljeg kontakta sjemena i tla te eliminiranje zračnih džepova u sjetvenom sloju.

Zaštita

• Izbjegavati njive sa spektrom korova Sinapis arvensis (Gorušica) i Papaver rhoeas (Divlji mak) ili se opredjeliti za Clearfield® tehnologiju
• U intenzivnoj proizvodnji se preporuča korištenje fungicida kao regulatora rasta i u jesen i na proljeće, čime se osigurava efi kasna zaštita protiv bolesti
• Repičina osa listarica (Athalia colibri) je veliki štetnik, koji pravi velike štete u jesen. Suzbijanju treba pristupiti kada se po biljci prosječno nađe više od 0,5 pagusjenica
• Buhači prave tipične okrugle rupice na lišću, a porastom lišća rupice postaju sve veće
• U proljeće velika repičina pipa i mala repičina pipa i njihove ličinke buše stabljiku koja se deformira i puca. Javljaju se vrlo rano, često već u veljači kada temperatura tla dostigne 6 °C, a lete pri temperaturi od 9 °C
• Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) je jedan od najvećih štetnika uljane repice. Ako se ne suzbija, uzrokuje smanjenje prinosa i do 80%. Prag odluke je 1 do 1,5 sjajnik po terminalnom cvatu kada pupovi postanu vidljivi

Žetva

• Razvoj i selekcija DEKALB® hibrida uljane repice doprinjeli su mnogo fl eksibilnijoj žetvi zahvaljujući otpornosti hibrida na pucanje komuški.
• Vrijeme žetve DEKALB® hibrida uljane repice je produženo, a osipanje zanemarivo.