ACCELERON® SEED APPLIED SOLUTIONS. ZA PUNI POTENCIJAL VAŠEG PRINOSA

DEKALB® hibridi dokazano ostvaruju viši prinos kao i veću zaradu na vašim njivama. Zaštitite sjeme od bolesti i insekata koji se javljaju tijekom početnog proljetnog porasta. KAKO? DEKALB® sjeme zaštićeno sa Acceleron® Seed Applied Solutions će poboljšati korijenov sustav kukuruza te samim time osiguravate maksimalne prinose.

 

Acceleron® Seed Applied Solutions ima široku primjenu: ŠTITI vaše usjeve tijekom prvih mjesec i više dana od sjetve, POBOLJŠAVA kondiciju same biljke tijekom početnog ranog porasta i OSIGURAVA bolji vigor i ujednačenost usjeva.

Nakon što posijete DEKALB® hibride tretirane Acceleron® Seed Applied Solutions prema preporučenim gustoćama sjetve, vaš prinos ide u smjeru postizanja maksimalnih prinosa, a Vi nećete imati razloga za brigu.

ZAŠTITA I MAKSIMIZACIJA OD POČETKA.

Poboljšana sipljivost sjemena

Poboljšava kondiciju biljke

Štiti od bolesti i insekata

Pojačava usvajanje vode i hraniva –
povećava funkcionalni volumen korijena

Povećajte potencijal prinosa aktivnošću biostimulatora iz Accceleron®-a
B-360

PRESIMBIOTSKE INTERAKCIJE

 

B-360 sadrži molekulu LCO (Lipo-hitooligosaharid), koja je ključni element simbiotske povezanosti korijena biljke i mikoriznih gljivica.

  1. šalje signal biljci koja otvara korijenove stanice mikoriznim gljivicama.
  2. stimulira klijanje spora mikoriznih gljivica, razvijajući hifu.

USPOSTAVLJANJE MIKORIZNE SIMBIOZE

 

Mikorizne gljivice zatim mogu ući u korijenove stanice, započeti kolonizaciju i povezati se sa ostatkom korijena biljke.

VEĆI FUNKCIONALNI VOLUMEN KORIJENA

 

Funkcionalni volumen korijena (biljni korijen + mreža mikoriznih gljivica) se povećava, tako da biljka ima pristup većoj površini zemljišta, kao i hranivim tvarima i vodi koja do tada nije bila dostupna. U prosjeku, ovo može dovesti i do 2%* dodatnog prinosa.

*na osnovu testiranja 43 mikroparcele - 6 ponavljanja po tretmanu - 2017 - EU.

IZABERITE NAJBOLJE RJEŠENJE ZA VAŠE POTREBE.

Prilagođena preporuka za sjetvu kukuruza na vašim parcelama!

UVIJEK PAŽLJIVO KORISTITE SJEME KOJE JE TRETIRANO SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA. PROČITAJTE I SLIJEDITE UPUTSTVA NAPISANA NA ETIKETI VREĆE SJEMENA.

 

Pojedinačni rezultati se mogu razlikovati i mogu varirati u zavisnosti od lokacije i svake pojedinačne godine. Zato što se lokalni rast, zemljište i klimatski uvjeti mogu razlikovati te rezultat nije uvijek konačan. Kada god je to moguće oplemenjivači testiraju podatke sa više lokacija tijekom više godina.

 

Acceleron® i DEKALB® su registrirani zaštitni znaci tvrtke Bayer Group. Svi ostali zaštitni znaci su u vlasništvu njihovih vlasnika. © 2019 Bayer Group. Sva prava zadržana.