DEKALB rezultati pokusa 2018. 10.11.2018.
Sve pokuse radimo u stvarnim i realnim uvjetima, kompariraju se DEKALB hibridi sa najprodavanijim konkurentskim hibridima koji se nalaze na tržištu. Cilj pokusa je da se dobije realna slika o mogućnostima određenih hibrida kukuruza, kako bi Vama olakšali sam izbor hibrida za Vaše njive.

Pogledajte koje su prosječne i pojedinačne prinose ostvarili farmeri sa DKC hibridima kukuruza u usporedbi s konkurencijom. 

Kliknite ispod na REZULTATI POKUSA 2018.
Ostale vijesti i događaji
Dekalb cjenik 2023 07.02.2023.
Dekalb katalog 2023 07.02.2023.
Dekalb pokusi 2022 07.02.2023.