DKC5542 I kvalitet i kvantitet! Odličan izbor za silažu. Robustna i visoka biljka. Visok sadržaj skroba i vlakana. Prilagodljiv i stabilan hibrid. Tolerantan na sušne vremenske uslove. Dvostruka svrha, za silažu i zrno. „Stay green“ efekat. Preporučena gustina setve: 75.000 – 85.000 biljaka /ha. Pogodan je i za ranu setvu. Maksimalno iskoristi svo unešeno đubrivo.

FAO
530
Biljaka u berbi
75-85
Preporucen datum sjetve
10.04-25.04.
Razmak u redu, prilikom sjetve u optimalnim uvjetima (cm)