DKC4943 Uvijek stabilan! Stabilan, izrazito tolerantan na sušne i stresne uvjete proizvodnje. Ima visok potencijal prinosa i raniju oplodnju. Hibrid koji će i sa manjim ulaganjima u proizvodnji dati dobar rezultat. Fleksibilan hibrid, može nadoknaditi gubitak sklopa sa povećanjem klipa. Dobar početni porast sa velikom lisnom masom. Tolerantan na razne uvjete proizvodnje. Dobar korijenov sustav. Preporučeni sklop 75.000 zrna/ha u sjetvi, sklop u berbi treba biti od 68.000 do 75.000 biljaka jer tada može dati maksimalan prinos. DKC4943 je preporuka za parcele sa lošijim zemljištem. Srednje visok hibrid, a čvrsta stabljika omogućuje mu stabilnost u vrijeme žetve (bez gubitka prinosa uslijed polijeganja). Klip je nabijen sa krupnim zrnom.

FAO
390
Biljaka u berbi
68-75
Preporucen datum sjetve
01.04-20.04.
Razmak u redu, prilikom sjetve u optimalnim uvjetima (cm)
18,5-19,5
Potencijal prinosa:
10
Otpuštanje vlage:
10
Rani porast:
9
Korjenov sustav:
10
Tolerantnost na sušu:
10
Cvrstoca stabljike:
10
Kukuruz DKC4943 Grafikon
Kukuruz DKC4943 Foto